top of page

Tentang Kami

Inisiatif Simpanan Benih Komuniti (IRBK) diterajui oleh Forum Kedaulatan Makanan Malaysia (FKMM) berdasarkan sokongan bersama pelbagai pihak dan komuniti di kalangan ahli FKMM dan komuniti lain yang berkepentingan yang mempunyai matlamat yang sama. 

FKMM merupakan platform perbincangan dan tindakan dalam perkara berkaitan keterjaminan makanan dan kedaulatan makanan dengan lebih kurang 100 ahli terdiri daripada organisasi dan individu.

wp.png

Objektif & Misi

Memperkasakan Hak Pertanian

Untuk memperkukuhkan hak pertanian, pastikan akses benih dan jaga pemilikan bersama supaya tak dieksploitasi demi kepentingan peribadi atau keuntungan komersial

Mengamalkan Kepelbagaian Agrobiodiversiti Bersama

Untuk bersama-sama menjaga dan memulihara kepelbagaian agrobiodiversiti atau biodiversiti pertanian, terutama benih warisan atau tempatan

Menggalakkan Budaya Berkongsi Benih di Kalangan Petani dan Peminat Berkebun

Untuk memupuk semangat dan amalan menyimpan, menjaga, berkongsi dan bertukar benih di antara petani dan peminat berkebun

Kesedaran Terhadap Perundangan Hak Bersama Benih

Untuk memberi kesedaran tentang adanya perundangan dan perjanjian yang dapat mempengaruhi hak bersama terhadap benih atau pemilikan ke atas penggunaan benih

Keluarga Benih Komuniti

Nurfitri Amir Muhammad

Ketua Projek & AJK

Mageswari Sangaralingam

Ahli Jawatankuasa

Dr Nurul Salmi Abdul Latip 

Ahli Jawatankuasa

Chee Yoke Ling

Ahli Jawatankuasa

Wan Noriah Wan Ramli

Ahli Jawatankuasa

Sam Mei Jean

Ahli Jawatankuasa

Dr Anni Mitin

Ahli Jawatankuasa

Karina Yong

Ahli Jawatankuasa

Azura Mohd Noor

Ahli Jawatankuasa

Dr Hayati Saleh

Ahli Jawatankuasa

Aroe Ajoeni

Ahli Jawatankuasa

Izzeady Amir

Sekretariat

Norazilah Idris

Sekretariat

bottom of page