top of page

Rizab Benih di Pulau Pinang, Semenanjung Malaysia

Updated: 5 Dis 2023

Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) telah mula mempromosikan biodiversiti pertanian dalam projeknya selama beberapa dekad dengan menggesa petani untuk mengekalkan kultivar tradisional di ladang mereka dan menubuhkan rizab benih komuniti untuk pengumpulan varieti tempatan, sayur-sayuran asli dan spesies tumbuhan yang kurang digunakan yang penting untuk pertanian. dan makanan.Sehingga Disember 2022, CAP mempunyai koleksi 48 jenis herba dan menanam 65 jenis sayur-sayuran secara bergilir-gilir dalam suku hektar ladang bandar di premis pejabatnya di Jalan Masjid Negeri, Pulau Pinang. Ladang bandar juga merupakan pusat pembiakan dan perkongsian benih. Benih ini dikongsi dengan petani, komuniti dan pekebun bandar.CAP telah menghasilkan panduan penjimatan benih yang merangkumi panduan langkah demi langkah tentang cara menyimpan benih daripada dua belas jenis tumbuhan. Buku panduan ini diberikan kepada peserta program semasa kami menjalankan program menyimpan benih dan juga pameran benih. Acara ini digunakan untuk mempromosikan sistem benih petani.Hasil : Secara keseluruhannya, rizab benih di premis CAP mencapai objektifnya untuk berfungsi sebagai asas untuk membina sistem benih petani yang berdaya tahan, pelbagai dan mampan, menyokong dan membangunkan rangkaian penjimatan dan perkongsian benih di kalangan orang asli, petani kecil dan isi rumah bandar.

14 lihatan

Comments


bottom of page